Every day, early in the morning we, my dog Uli and me, use to walk trough the green areas of Montjuïc. This clip shows one of these promenades. Behind the walls there is the art collection of MNAC. Uli doesn’t seems to be interested for at all. He is focused on running over the grass

  • Tots els dies, a trencar d’alba, l’Uli i jo tenim el costum de voltar per les zones verds de Montjuïc. Aquest vídeo mostre un dels nostres passeigs. Darrere els murs hi ha la col.lecció d’art del MNAC. L’Uli no sembla estar pas interessat en ella. La seva atenció està focalitzada a la gespa.