In these two clips my boxer Uli shows how a life of dog can be a happy life.

Aquests dos vídeos del meu Uli mostren con una vida de gos pot ésser una vida feliç