Pessoa wrote under various pseudonyms, in addition to his own name, a good number of works and in all of them the presence of Pessoa is perceived in one way or another. John Banville, adopting his alter ego of Benjamin Black in the genre of the crime novel, presents for the first time in this work the protagonist of a series, the forensic Quirke and, as happens with Pessoa, the bursts of the style of Banville sneak persistently in its pages. Black / Banville shows Ireland by all its pores and, not for that reason, its prose ceases to be totally universal. Like Quirke, so Dubliner, and at the same time so Bostonian in this his first appointment before the readers. The fact that Quirke is a forensic doctor is but a way to make us enter, through the dead, into the baseness and hypocrisy of the living. In this first installment of the series one wonders what can be the reasons that Quirke has to stay alive. His family is not such, their love relationships are nil or practically nonexistent, the consumption of alcohol is enormous every day. Why does Black create such a hopeless character and maintain and feed him? I intuit that he wanted to make Quirke a dark master of ceremonies that shows us one by one the moral miseries of humans, come from the social stratum that come, and belong to any of the power groups that govern societies. In this case the punch that Black gives to the Irish society is tremendous because it hits one of its basic cultural pillars, the Catholic Church.

Note deserves the misplaced translation into Spanish of the title of the work “Christine Falls” for “The Secret of Christine.”

Pessoa va escriure sota diferents pseudònims, a més de amb el seu propi nom, un bon nombre d’obres i en totes elles es percep la presència de Pessoa d’una manera o altra. John Banville, adoptant el seu alter ego de Benjamin Black en el gènere de la novel·la negra, ens presenta per primera vegada en aquesta obra al protagonista d’una sèrie, el forense Quirke i, com passa amb Pessoa, les ràfegues de l’estil de Banville es colen persistentment en les seves pàgines. Black / Banville transpira Irlanda per tots els porus i, no per això, la seva prosa deixa de ser totalment universal. Com Quirke, tan dublinès, i al mateix temps tan bostonià en aquesta la seva primera cita davant els lectors. El fet que Quirke sigui metge forense no és sinó una via per fer-nos entrar, a través dels morts, en les baixeses i hipocresies dels vius. En aquest primer lliurament de la sèrie un es pregunta quines poden ser les raons que té Quirke per seguir viu. La seva família no ho és tal, les seves relacions sentimentals són nul·les o pràcticament inexistents, el consum d’alcohol és descomunal cada dia per què crea Black un personatge tan desesperançat i el manté i alimenta? Intueixo que ha volgut fer de Quirke un fosc mestre de cerimònies que ens mostra una per una les misèries morals dels humans, siguin procedents de l’estrat social que procedeixin, i pertanyin a qualsevol dels grups de poder que governen les societats. En aquest cas el cop de puny que Black dóna a la societat irlandesa és terrible perquè colpeja a un dels seus pilars culturals bàsics, l’Església Catòlica. Nota a part mereix la desencertada traducció a l’espanyol del títol de l’obra “Christine Falls” per “El secret de Christine”.

  • Pessoa escribió bajo distintos seudónimos, además de con su propio nombre, un buen número de obras y en todas ellas se percibe la presencia de Pessoa de una manera u otra. John Banville, adoptando su alter ego de Benjamin Black en el género de la novela negra, nos presenta por primera vez en esta obra al protagonista de una serie, el forense Quirke y, como sucede con Pessoa, las ráfagas del estilo de Banville se cuelan persistentemente en sus páginas. Black/Banville trasuda Irlanda por todos sus poros y, no por eso, su prosa deja de ser totalmente universal. Como Quirke, tan dublinés, y al mismo tiempo tan bostoniano en esta su primera cita ante los lectores. El hecho de que Quirke sea médico forense no es sino una vía para hacernos entrar, a través de los muertos, en las bajezas e hipocresías de los vivos.

  • En esta primera entrega de la serie uno se pregunta cuáles pueden ser las razones que tiene Quirke para seguir vivo. Su familia no lo es tal, sus relaciones sentimentales son nulas o prácticamente inexistentes, el consumo de alcohol es descomunal cada día ¿porqué crea Black un personaje tan desesperanzado y lo mantiene y alimenta? Intuyo que ha querido hacer de Quirke un oscuro maestro de ceremonias que nos muestra una por una las miserias morales de los humanos, procedan del estrato social que procedan, y pertenezcan a cualquiera de los grupos de poder que gobiernan las sociedades. En este caso el puñetazo que Black da a la sociedad irlandesa es tremendo porque golpea a uno de sus pilares culturales básicos, la Iglesia Católica.

  • Nota aparte merece la desacertada traducción al español del título de la obra ” Christine Falls” por “El secreto de Christine”.