Imágenes de l’Alt Penedès / Imatges de l’Alt Penedès / Images of Alt Penedès

 Imagen de la Garrotxa / Imatge de La Garrotxa/ Image of La Garrotxa

Imágenes de Córdoba / Imatges de Còrdova / Images of Córdoba 

Imágenes de Ludwigsburg (Alemania) /Imatges de Ludwigsburg (Alemanya) / Images of Ludwigsburg (Germany)

Imágen de Amarante (Portugal) / Imatge d’Amarante  (Portugal) / Image of Amarante (Portugal)

Imágenes de Pietrasanta (Cerca de Lucca) Italia / Imatges de Pietrasaanta (Prop de Lucca) Italia / Images of Pietrasanta ( Near to Lucca) Italy

Flores del ciruelo de mi casa. / Flors del pruner de  casa / Plum flowers of my home
Guindillas y ajos en el Mercado de Nápoles / Bitxos i alls al Mercat de Nàpols / Chilli peppers and garlic at Napoli 
Fruits and vegetables with Sargadelo’s plate. Pastel
Kyoto at night