L’Alt Penedès és un indret de Catalunya que estimo i al que em sento lligat per raons personals i professionals. Aquesta entrada la dedico als meus companys i amics que viuen i treballen en aquell tros de terra que m’enlluerna i m’emociona
El Alt Penedès es
The Alt Penedès is a place in Catalonia that I love and to which I feel bound for personal and professional reasons. This entry is dedicated to my colleagues and friends who live and work on that piece of land that dazzles and excites me